Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

  1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
  2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.
  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
  4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
  5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
  6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.
  7. U slucaju da je cena na sajtu pogresna ili robe nema na lageru porudzbina se otkazuje.  
  8. Trudimo se da raspolozivost svih artikala iz ponude bude maksimalno tacna. Ipak ne mozemo u svakom trenutku potpuno garantovati raspolozivost artikala koje ste porucili. Za konacnu potvrdu Vase porudzbine kontaktirace Vas sluzba prodaje.

Garancija kvaliteta

Pingvin doo garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.
Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.

Za sledeće aparate obaveštavamo Vas da:
Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovalašćenog servisera i to za:
Sve ugradne aparate
Za sve aparate na gas (uz kupljeni uređaj ne dobija se regulaciono crevo)
Šporete (uz kupljeni uređaj fabrički se ne dobija naponski kabal)
Bojlere
Dolazak servisera za priključivanje uređaja se naplaćuje u zavisnosti od vrste usluge. Serviseri imaju svu prateću opremu koja je potrebna za priključenje uređaja.
Klima uređaji – garancija važi samo ako je uređaj ugradio servis ovlašćen za tu vrstu posla i ako je isti overio garantni list. Pingvin doo je ovlašćeni montažer i serviser za sve vrste klima uređaja koje možete naći na sajtu.
Za daljinske upravljače garancija važi 6 meseci.
Za baterije, adaptere, antene, sijalice i kablove garancija ne važi.
MP3 plejeri – Garancija važi samo ako se sačuva celokupna ambalaža (kutija, kablovi, instalacioni disk) i to u periodu trajanja garantnog roka.
Garancija važi za sve vrste mašina za veš koje su zaposleni radnici Pingvin doo odblokirali i pripremili za rad.
Ne instaliramo i ne priključujemo sudomašine.
Garanciji ne podlažu baterije na telefonskim aparatima.
Rashladne uređaje ne treba priključivati najmanje 7 sati po isporuci.
TV prijemnici ne treba da se uključuju najmanje 2 sata po isporuci.
Usisivači – ne podležu garanciji plastični delovi (crevo, cev, papučica).
Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.